E-Twinning ile okulu evinize getiriyoruz

     eTwinning, Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa´da okul işbirliğini teşvik etmektedir.eTwinning faaliyeti temelde Avrupa'nın farklı ülkelerinden öğretmenlerin, deneyimlerini paylaşıp, fikir alış verişinde bulunabileceği çevrim içi bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Öğretmenler, farklı ülkelerden iletişim kurdukları öğretmenlerle kendi eğitim süreçlerine uygun şekilde projeler yapabilirler. Projelerde teknolojinin eğitime adaptasyonu ve eğitim süreçlerinde uygun şekilde kullanımı istenilen bir durumdur. Özellikle ülkemizde Fatih projesi ile birlikte öğretmenlere ve okullara sağlanan teknoloji alt yapı desteğinin, eğitim pratiğinde etkili biçimde kullanılması beklenmektedir. eTwinning projeleri bu bağlamda öğretmenlerimize yardımcı olacaktı. Eğer madde madde özetleyecek olursak ÖĞRETMENLER adına aşağıdaki faydalar eTwinning'den sağlanabilir;

  1. Avrupa ülkelerinde gerçekleşen eğitim uygulamaları hakkında fikir sahibi olma, ve ulusal ve uluslarası etkinliklere katılma
  2. Yabancı dil pratiğini geliştirme,
  3. Bilişim teknolojilerini derslerinde etkin biçimde kullanabilme,
  4. Derslerini öğrencilerin daha fazla motive olmasını sağlayarak, daha eğlenceli hale getirebilme ve 21. Yüzyıl eğitim ve öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi
  5. Mesleki açıdan kendini geliştirebilme.

      Bunun yanı sıra eTwinning ÖĞRENCİLER içinde yeni öğrenme fırsatları sunmaktadır. eTwinning projesi yapan bir çok öğretmenin görüşlerinden yola çıkarak, eTwinning'in öğrencilere sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir;

  • Derse daha fazla motive olma,
  • Başka ülkelerden akranları ile iletişim kurarak, farklı kültürleri tanıma, ulusal ve uluslarası etkinliklere katılma
  • Yabancı dilde iletişim kurabilme,
  • Web teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğini fark etme,
  • Projede yer aldığı için derslere daha etkin katılma.